GILDE-BT EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK VERLENGEN SAMENWERKING

Met de formele ondertekening van het nieuwe contract hebben de directies van Sectorinstituut Transport en Logistiek en Gilde-BT hun samenwerking voor de komende jaren verlengd.

Die samenwerking vindt zijn oorsprong in 2005, toen de toenmalige Vereniging voor Transport en Logistiek besloot de administratieve verwerking van al haar BBL- en cursorische opleidingen uit te besteden aan Gilde-BT.
Het begin van een intensief partnership was daarmee een feit.
In de loop der jaren werden de werkzaamheden verder uitgebreid: de administratie en registratie in het kader van SOOB-subsidieprojecten werd eveneens ondergebracht bij de backoffice van Gilde-BT.
Daarnaast zijn er diverse additionele projecten geweest, onder meer om extra instroom van nieuwe chauffeurs te realiseren.
Al met al verwerken de backofficemedewerkers, met behulp van door Gilde-BT Software ontwikkelde webbased applicaties, jaarlijks enkele tienduizenden dossiers voor Sectorinstituut Transport en Logistiek.
 
 

Willem de Vries (Algemeen Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, links op de foto) en Charles Simons (Algemeen Directeur Gilde-BT, rechts op de foto) zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en kijken uit naar een verdere voortzetting van de prettige samenwerkingsrelatie.