PROCES

STAPSGEWIJZE UITVOERING

In drie heldere fases

 
Voorbereiding
 
• Analyse en inventarisatie
• Opdrachtdefinitie 
• Plan van aanpak
Implementatie en uitvoering
 
• Inregelen processen
• Definiëren, ontwikkelen
• Trainen
Monitoring en evaluatie
 
• Periodieke evaluatie
• Rapportages en registraties
• Prestaties versus afspraken